logo.png

 

Цей Закон спрямований на визнання учасників боротьби за незалежність України у XX столітті головними суб’єктами боротьби за відновлення державної незалежності України - борцями за незалежність України у XX столітті, встановлення правового статусу борців за незалежність України у XX столітті, визначення права такої категорії осіб на отримання державних та муніципальних соціальних...

logo.png

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 26, ст.218)

Верховна Рада України,

усвідомлюючи те, що архіви є невід’ємним і незамінним елементом історичної спадщини Українського народу;

зважаючи на те, що архіви гарантують збереження людської пам’яті;

констатуючи, що право...

logo.png

Верховна Рада України,

усвідомлюючи те, що архіви є невід’ємним і незамінним елементом історичної спадщини Українського народу;

зважаючи на те, що архіви гарантують збереження людської пам’яті;

констатуючи, що право кожного на отримання об’єктивної інформації про історію своєї країни є однією з основ демократичної держави;

враховуючи підвищення інтересу суспільства до історії, а...

logo.png

Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності

(Постанова від 27 серпня 2010 р. №796, із змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України №939 від 12.10.2010, №575 від 01.06.2011, №801 від 15.08.2012, №1056...