РЕЗОЛЮЦІЯ 

 наради директорів обласних, Київського міського центрів туризму і краєзнавства учнівської молоді

         23 червня ц.р. у Міністерстві освіти і науки України під головуванням  заступника Міністра освіти і науки України Павла Хобзея відбулася нарада директорів обласних, Київського міського центрів туризму і краєзнавства учнівської молоді, станцій юних туристів.

Організатор заходу  - Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді.

У нараді взяли участь директори та заступники директорів Вінницького, Волинського, Дніпропетровського, Житомирського, Запорізького, Кіровоградського, Херсонського, Хмельницького, Черкаського, Чернігівського обласних та Київського міського позашкільних навчальних закладів туристсько-краєзнавчого профілів,  а також Київського, Одеського та Сумського обласних комплексних позашкільних навчальних закладів.

Під час наради обговорювались питання подальшого розвитку туристсько-краєзнавчого напряму позашкільної освіти. Особлива увага приділялась питанням національно-патріотичного виховання дітей та молоді в сучасних умовах. 

Зокрема, зазначалось, що українська педагогічна наука і практика напрацювали цілісну систему виховання дітей та молоді. Серед важливих напрямів виховання слід назвати морально-етичне, правове, екологічне, естетичне, трудове тощо. У цьому контексті пріоритетним для українських освітян завжди було і залишається національно-патріотичне виховання.

Зазначені напрями виховних впливів є нерозривними, в них сутність всебічно освіченої людини і громадянина. Одним з найефективніших засобів  громадянського виховання дітей та молоді є краєзнавство. Вивчаючи свій край, вбираючи в себе всі звитяги, болі і тривоги українства, молода людина, тим самим, вчиться любити свою землю, свій нарід, з повагою ставитися до його духовної і матеріальної культури та історії.

Базовим чинником такої роботи є навчально-виховний процес у гуртку, класі, творчому об’єднанні, і на першому місці серед педагогів тут стоїть вчитель, керівник гуртка, які сповідують системний підхід до справи навчання та виховання, формують цілісне сприйняття суспільних явищ і природного довкілля.

Було підкреслено, що захист Батьківщини є конституційний обов'язком громадянина України, а підготовка до виконання цього обов’язку може успішно здійснюватися у позашкільних навчальних закладах туристсько-краєзнавчого профілю. Так, було продемонстровано, що майже половина навчального часу гуртків спортивно-туристського напряму відведена на оволодіння вміннями та навиками, які необхідні захиснику Вітчизни. Таким чином, використання потенціалу позашкілля для підготовки майбутніх захисників Вітчизни є важливим завданням кожного педагога.

За підсумками проведення наради керівники вищезазначених позашкільних навчальних закладів рекомендують:

  • 1) Міністерству освіти і науки України:

- з метою налагодження ефективної роботи  з питань національно-патріотичного виховання дітей та молоді розробити дієвий механізм  взаємодії з Міністерством молоді та спорту як головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що реалізує державну політику у зазначеній сфері;

- ширше залучати педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів до складу робочих груп з розробки нормативно-правових актів у галузі освіти;

  • - звернути увагу департаментів (управлінь) освіти і науки не неухильне дотримання чинного законодавства при прийнятті на посади та звільнення з посад директорів  позашкільних навчальних закладів та при проведенні їх атестації;
  • - з метою належної координації національно-патріотичного виховання дітей та молоді внести зміни до Типових штатних нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2012  № 1230, зареєстрованим в Міністерствіюстиції України 19 листопада 2012 року за № 1935/22247, передбачивши уведення в ПНЗ обласного підпорядкування, на яких покладена функція координації національно-патріотичного виховання:

ставки завідувача відділом національно-патріотичного виховання незалежно від наявності груп одного або споріднених напрямів та кількості вихованців, учнів;

ставок методистів зазначеного відділу незалежно від загальної кількості ставок керівників гуртків, секцій, студій, інших форм гурткової роботи в закладі, враховуючи обсяг організаційно-масової та інформаційно-методичної роботи з учнівськими та педагогічними колективами регіонів;

  • - рекомендувати департаментам (управлінням) освіти і науки обласних та Київської міської державних адміністрацій створити  в обласних та Київському міському центрах туризму і краєзнавства учнівської молоді, станціях юних туристів відділи патріотичного виховання дітей та молоді з відповідним штатним забезпеченням з метою координації національно-патріотичного виховання в регіоні, проведення методичної та організаційно-масової роботи з учнівськими та педагогічними колективами.
  • 2) Українському державному центру туризму і краєзнавства учнівської молоді:

- вийти з пропозицією до Міністерства освіти і науки України щодо внесення змін до Переліку типів позашкільних навчальних закладів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2001 року № 433, доповнивши пунктом 13 такого змісту: «13. Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді»;

- опрацювати питання щодо сучасного підходу до висвітлення роботи музеїв навчальних закладів як осередків навчально-виховної та просвітницької роботи, зокрема, розробку інтерактивних екскурсій в зазначених музеях через мережу Інтернет, що сприятиме популяризації їх роботи;

 - організувати роботу щодо підготовки програм гуртків національно-патріотичного спрямування.