Український державний центр національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді

Центри патріотичного виховання, краєзнавства, туризму та станції юних туристів

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ, КРАЄЗНАВСТВА І ТУРИЗМУ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ МОН УКРАЇНИ

(УДЦНПВ)

 

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ТАБІР ТУРИСТСЬКОГО АКТИВУ УЧНІВ УКРАЇНИ

 

 Центри туризму і краєзнавства учнівської молоді України:

А в т о н о м н а Р е с п у б л і к а К р и м

В і н н и ц ь к а  о б л а с т ь

В о л и н с ь к а  о б л а с т ь

Д н і п р о п е т р о в с ь к а  о б л а с т ь

Д о н е ц ь к а  о б л а с т ь

Ж и т о м и р с ь к а  о б л а с т ь

З а к а р п а т с ь к а  о б л а с т ь

З а п о р і з ь к а  о б л а с т ь

І в а н о-Ф р а н к і в с ь к а  о б л а с т ь

К и ї в с ь к а  о б л а с т ь

К і р о в о г р а д с ь к а  о б л а с т ь

Л у г а н с ь к а  о б л а с т ь

Л ь в і в с ь к а  о б л а с т ь

М и к о л а ї в с ь к а  о б л а с т ь

О д е с ь к а  о б л а с т ь

П о л т а в с ь к а  о б л а с т ь

Р і в н е н с ь к а  о б л а с т ь

С у м с ь к а  о б л а с т ь

Т е р н о п і л ь с ь к а  о б л а с т ь

Х а р к і в с ь к а  о б л а с т ь

Х е р с о н с ь к а   о б л а с т ь

Х м е л ь н и ц ь к а   о б л а с т ь

Ч е р к а с ь к а   о б л а с т ь

Ч е р н і в е ц ь к а   о б л а с т ь

Ч е р н і г і в с ь к а   о б л а с т ь

м. К и ї в

м. С е в а с т о п о л ь

 

 

Меню

Free Joomla! template by L.THEME