Український державний центр національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді

Центри туризму і краєзнавства учнівської молоді, станції юних туристів

Центри туризму і краєзнавства учнівської молоді України

Станції юних туристів України

Дитячі туристські бази України

 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ

І КРАЄЗНАВСТВА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

(УДЦТКУМ)

 

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ТАБІР ТУРИСТСЬКОГО АКТИВУ

УЧНІВ УКРАЇНИ

 

А в т о н о м н а Р е с п у б л і к а К р и м

В і н н и ц ь к а о б л а с т ь

В о л и н с ь к а о б л а с т ь

Д н і п р о п е т р о в с ь к а о б л а с т ь

Д о н е ц ь к а о б л а с т ь

Ж и т о м и р с ь к а о б л а с т ь

З а к а р п а т с ь к а о б л а с т ь

З а п о р і з ь к а о б л а с т ь

І в а н о-Ф р а н к і в с ь к а о б л а с т ь

К и ї в с ь к а о б л а с т ь

К і р о в о г р а д с ь к а о б л а с т ь

Л у г а н с ь к а о б л а с т ь

Л ь в і в с ь к а о б л а с т ь

М и к о л а ї в с ь к а о б л а с т ь

О д е с ь к а о б л а с т ь

П о л т а в с ь к а о б л а с т ь

Р і в н е н с ь к а о б л а с т ь

С у м с ь к а о б л а с т ь

Т е р н о п і л ь с ь к а о б л а с т ь

Х а р к і в с ь к а о б л а с т ь

Х е р с о н с ь к а о б л а с т ь

Х м е л ь н и ц ь к а о б л а с т ь

Ч е р к а с ь к а о б л а с т ь

Ч е р н і в е ц ь к а о б л а с т ь

Ч е р н і г і в с ь к а о б л а с т ь

м. К и ї в

м. С е в а с т о п о л ь

Меню

Free Joomla! template by L.THEME